НВО след седми клас

ДЗИ след дванадесети клас
 
Топ училищата се изчисляват на база общ среден успех по БЕЛ и МАТ за последните три години.
Табличните данни са подредени по общ среден успех по БЕЛ и МАТ за последните три години.
За конструктивна обратна връзка пишете във Facebook.
Мейл за всякаква друга обратна връзка: pop@armenia.com
Всички данни в CSV формат