НВО след седми клас

НВО след четвърти клас
НВО след седми клас
НВО след десети клас
ДЗИ след дванадесети клас
 
Всички данни в CSV формат
 
Данибон - новини за българското образование
Ученически състезания, новини, статистики от НВО/ДЗИ
Информация за прием в първи клас
 
Топ училищата се изчисляват на база общ среден успех по БЕЛ и МАТ за последните три години. Табличните данни за градовете са подредени по общ среден успех по БЕЛ и МАТ за последните три години. Училищата с нулева последна година не присъстват в топ класациите и в табличните данни.
 
За конструктивна обратна връзка можете да ме намерите в LinkedIn.